Con đường về bản

CON ĐƯỜNG VỀ BẢN

Dân ca Tày
Trình bày: Tiến Thành.
*****************Tay nắm chặt anh em 
Tay nắm chặt cùng làng
Bạt rừng rậm đàn ông đi trước 
Phát đường đàn bà bước theo sau
Làm nên lối dân đi
Phát đường để dân đến
Đường này đường đi núi đi nương 
Đường đi đến xóm làng, khe suối
Bao vất vả trôi qua
Công việc làm khoan khoái đã xong
Lòng vui sướng con đường thênh thang...

Bình luận (1)

  1. Đức Tuấn

    Tiếng hát còn đây mà người thì đã đi xa được đúng 30 năm rồi !