Có ai xuôi về (Ai xuôi về)

CÓ AI XUÔI VỀ

Dân ca Quan Họ Bắc Ninh
Trình bày: Minh Thành – Tốp nữ CLB Quan họ Bắc Ninh.
*****************************

(Người ơi có ai xuôi về, có ai xuôi về cho em nhắn i í i, cho em nhủ à bên nay a nhời về.)

Về là có ai xuôi hự về, cho em nhắn i í i, cho em nhủ à bên nay a nhời về.
Nhắn cùng ì là cùng anh Hai xuống i í i, này cũng có a xuống thuyền, là xuống thuyền xuôi í đông, là em có quản bao nhọc nhằn,
Lên i thác i í i là em lại í à bên nay a xuống ghềnh là anh rằng Hai í ơi là em có quản bao nhọc nhằn, lên i thác i í i là em lại à bên nay a xuống ghềnh.
Lên thác i bây giờ đã vậy i í i, này cũng có a xuống ghềnh, là xuống ghềnh thì sao, là dù có yêu nhau là thì, ngỏ cửa i í i, là ngỏ cửa à bên nay a ra chào là, anh rằng Ba ơi, là dù có yêu nhau là thì, ngỏ cửa i í i là ngỏ cửa à bên nay a ra chào.
(Người ơi có ai xuôi về, có ai xuôi về cho em nhắn i í i, cho em nhủ à bên nay a nhời về.)

Phận em i em là phận i gái i í i, này cũng có a má đào, là má đào duyên í ưa, là dù có yêu nhau là thì. Nón i cũng i í i là nón cũng à, bên nay a như dù là anh rằng Tư ơi, là dù có yêu nhau là thì, nón i cũng i í i là nón cũng í à bên nay a như dù.
Trái duyên i là duyên em nhỡ số i í i, này cũng có a bạc bù, là bạc bù rằng cho í cam, là dù có yêu nhau là thì. đá cũng i í i là đá cũng à bên nay a như vàng là, anh rằng Năm í ơi, là dù có yêu nhau là thì, đá cũng i í i là đá cũng à bên nay a như vàng là hư hư hội hừ là hư hứ hội hừ.

Bình luận (1)

  1. Tạc Nguyễn Văn

    Bài dân ca quan họ : Ai xuôi về thật mượt mà sâu lắng , Giong hát Minh Thành rất hay, Giá như có nhạc Beat để chúng tôi hát theo thì hay biết mấy.Cám ơn BBT và Minh Thành.