Chinh phụ

Bình luận (2)

  1. yeucheo

    Đây la giong hat NSUT Thanh Binh chứ không phải Thúy Lụa

  2. quangbacninh
    Bài nay không nghe được đề nghị xem lại giúp .