Chinh phụ

Bình luận (3)

  1. lhn.101263

    Vâng, thưa Ban biên tập! Đây là tiếng hát Nghệ sỹ nhân dân Thanh Bình - Diễn viên Nhà hát chèo Việt Nam. Trân trọng!

  2. yeucheo

    Đây la giong hat NSUT Thanh Binh chứ không phải Thúy Lụa

  3. quangbacninh
    Bài nay không nghe được đề nghị xem lại giúp .