Chiếc áo

Đóng góp: SaoThuy1949

Bình luận (1)

  1. lhn.101263

    Nghe đi, nghe lại, nghe rồi, nghe mãi mà không biết chán bài dân ca này NSUT Minh Phúc ơi!