Chia rẽ đôi nơi

CHIA RẼ ĐÔI NƠI
Dân ca Quan họ Bắc Ninh
Trình bày: Thanh Nhàn-

***********************

Bây giờ chia rẽ đôi nơi ì ì i ì ì i
Để ế ê kẻ về tình chung í i tình chung giăng là người ở
Để ế ê kẻ về tình chung í i tình chung giăng là người ở
Như khơi í i mạch sầu
Tình tang tính tính tang tình là chị rằng Hai ơi
Đương vui như thế này
Chúng tôi trở ra à về
Liệu có nhớ đến chúng tôi chăng
Có nhớ đến chúng tôi không i i
Ruột tằm chín í khúc quặn í đau ì ì i ì ì i
để ế ê lòng này tình chung í i tình chung giăng là ai tỏ
để ế ê lòng này tình chung í i tình chung giăng là ai tỏ
cho nhau í i hơi lòng
tình tang tính tính tang tình
là anh rằng Ba ơi
đương vui như thế này chúng em trở ra về
liệu có nhớ đến chúng em chăng
có nhớ đến chúng em không?

Bước đi mỗi bước một ì dừng ì ì i ì ì i
để ế ê đường về tình chung í i tình chung giăng là đằng ấy
để ế ê đường về tình chung í i tình chung giăng là đằng ấy
xem chừng là chừng xa xa
tình tang tính tính tang tình ì là chị rằng Tư ơi
đương vui như thế này chúng tôi trở ra về
có nhớ đến chúng tôi chăng
liệu có nhớ đên chúng tôi không?

Vầng ô bóng í đã xế tà ì ì i ì ì i
để ế ê bởi chưng í i tình chung tình chung giăng là dan díu í
để ế ê bởi chưng í i tình chung tình chung giăng là ông trời tối
quá ra cái nông nỗi này
tình tang tính tính tang tình là chị rằng Năm ơi
đương vui như thế này tôi trở ra về
liệu có nhớ đến chúng tôi chăng
có nhớ…nhớ đến…em không?

Bình luận (1)

 1. ThanhNguyễn
  CHIA RẼ ĐÔI NƠI
  Dân ca Quan họ Bắc Ninh
  Trình bày: Thanh Nhàn-

  ***********************

  Bây giờ chia rẽ đôi nơi ì ì i ì ì i
  Để ế ê kẻ về tình chung í i tình chung giăng là người ở
  Để ế ê kẻ về tình chung í i tình chung giăng là người ở
  Như khơi í i mạch sầu
  Tình tang tính tính tang tình là chị rằng Hai ơi
  Đương vui như thế này
  Chúng tôi trở ra à về
  Liệu có nhớ đến chúng tôi chăng
  Có nhớ đến chúng tôi không i i
  Ruột tằm chín í khúc quặn í đau ì ì i ì ì i
  để ế ê lòng này tình chung í i tình chung giăng là ai tỏ
  để ế ê lòng này tình chung í i tình chung giăng là ai tỏ
  cho nhau í i hơi lòng
  tình tang tính tính tang tình
  là anh rằng Ba ơi
  đương vui như thế này chúng em trở ra về
  liệu có nhớ đến chúng em chăng
  có nhớ đến chúng em không?

  Bước đi mỗi bước một ì dừng ì ì i ì ì i
  để ế ê đường về tình chung í i tình chung giăng là đằng ấy
  để ế ê đường về tình chung í i tình chung giăng là đằng ấy
  xem chừng là chừng xa xa
  tình tang tính tính tang tình ì là chị rằng Tư ơi
  đương vui như thế này chúng tôi trở ra về
  có nhớ đến chúng tôi chăng
  liệu có nhớ đên chúng tôi không?

  Vầng ô bóng í đã xế tà ì ì i ì ì i
  để ế ê bởi chưng í i tình chung tình chung giăng là dan díu í
  để ế ê bởi chưng í i tình chung tình chung giăng là ông trời tối
  quá ra cái nông nỗi này
  tình tang tính tính tang tình là chị rằng Năm ơi
  đương vui như thế này tôi trở ra về
  liệu có nhớ đến chúng tôi chăng
  có nhớ...nhớ đến...em không?