Chào mùa Xuân đất nước

CHÀO MÙA XUÂN ĐẤT NƯỚC

Chào đất nước chào mùa thu quê mẹ
Mảnh đất anh hùng rạng rỡ núi sông
Đổi mới hôm nay chung sức chung lòng
Dựng xây quê hương vun trồng i i cây đức í i i
Trên quê hương ta nếp mới tỏa hương gần xa.
Tiếng cười tiếng hát thiết tha rộn ràng a ới a hát vang vui mùa thu sang.
Mừng mùa thu sang vui mở hội.
Ta tìm gợi nhớ người bản tuyên ngôn lịch sử tổ quốc thêm mến tươi a ới a tiếng tươi vui tươi càng thêm tươi.
Mừng mùa thu sang tươi mở hội thêm đua sức ngang tài .
Làng trên xóm dưới tình nghĩa không nhạt phai a ới a đắp xây vun trồng tương lai.
KẾT: A ới a đắp xây vun trồng tương lai
A ới a đắp xây vun trồng tương lai
A ới a đắp xây vun trồng tương lai

Bình luận (3)

 1. thu vang

  Gửi soạn giả Doduchien68:

  Thu vàng có vài suy nghĩ về lời ca bài hát chèo "Chào mùa xuân đất nước" của soạn giả Mai Văn Lạng muốn chia sẻ cùng bác: "Mùa thu" trong bài ca không chỉ nói tới mùa thu đất trời mà sâu xa hơn tác giả muốn nói tới "Mùa thu cách mạng Tháng 8/1945" - cuộc cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam khỏi ách thống trị của các đế quốc Pháp, Nhật; cũng ở thời khắc "Mùa thu lịch sử" ấy bác Hồ đã đọc "Tuyên ngôn độc lập" khai sinh ra nước "Việt Nam Dân chủ Cộng hòa"; "Mùa thu" ấy chính là "Mùa xuân" của cả đất nước, cả dân tộc Việt Nam.

  Thu vàng nghĩ rằng soạn giả Mai Văn Lạng đã rất tài tình và đầy ẩn ý khi viết lời ca khúc này. Thu vàng có vài suy nghĩ theo ý chủ quan riêng không rõ có đúng là ý của soạn giả Mai Văn Lạng không nữa, bác Doduchien68 mà thấy không hợp lý thì có lẽ bác phải nhờ nhạc sỹ Dân Huyền giải đáp giúp.

 2. doduchien68
  Xin hỏi tác giả và bạn Hoàng Thanh Hải, tên bài hát là chào xuân đất nước, nhưng trong bài lại hát về mùa thu, vậy có đúng không nhỉ
 3. hoàng thanh hải
  hoàng thanh hải
  Chào Mùa Xuân Đất Nước(Điệu Tứ Quý)- Mai Văn Lạng
  Chào đất nước chào mùa thu quê mẹ
  Mảnh đất anh hùng rạng rỡ núi sông
  Đổi mới hôm nay chung sức chung lòng
  Dựng xây quê hương vun trồng i i cây đức í i i
  Trên quê hương ta nếp mới tỏa hương gần xa.Tiếng cười tiếng hát thiết tha rộn ràng a ới a hát vang vui mùa thu sang.Mừng mùa thu sang vui mở hội. Ta tìm gợi nhớ người bản tuyên ngôn lịch sử tổ quốc thêm mến tươi a ới a tiếng tươi vui tươi càng thêm tươi. Mừng mùa thu sang tươi mở hội thêm đua sức ngang tài . Làng trên xóm dưới tình nghĩa không nhạt phai a ới a đắp xây vun trồng tương lai.
  KẾT: A ới a đắp xây vun trồng tương lai
  A ới a đắp xây vun trồng tương lai
  A ới a đắp xây vun trồng tương lai
  (