Chan chứa nỗi mừng

Bình luận (2)

  1. lhn.101263

    Đề nghị Ban biên tập có ký hiệu phân biệt nghệ sỹ chèo Kim Oanh với ca sỹ Kim Oanh cùng có tên trong trang website này.

  2. Hải Lê Nam

    Nội dung và giọng hát của ba nghệ sỹ thật tuyệt vời, nhưng chất lượng băng, đĩa thu thanh lâu năm đã kém, vì có rất nhiều tiếng loẹt xoẹt, tạp âm.