Chan chứa nỗi mừng

Bình luận (1)

  1. Hải Lê Nam

    Nội dung và giọng hát của ba nghệ sỹ thật tuyệt vời, nhưng chất lượng băng, đĩa thu thanh lâu năm đã kém, vì có rất nhiều tiếng loẹt xoẹt, tạp âm.