Câu hò từ Cửa Sót

Ơ…Ai về Vạn Sót mà coi…này! (Khoan ơI hỡi hò khoan)
Ơ…Buồm căng cánh gió ra khơi nhịp nhàng…này
Ơ…Biển xanh ta thả lưới vàng…này
Ơ…Cá phơi áo bạc đầy khoang đầy thuyền…này
Ơ…Con thu, con nục, con chuồn…này
Ơ…Cá vui xuôi ngược khắp miền gần xa…này
Ơ…Ngàn Sâu, Ngàn Phố rồi Sông La…này
Ơ… Góp công xây dựng cho quê ta đẹp giàu…này!..

Bình luận (0)