Câu hát ngày Xuân

CÂU HÁT NGÀY XUÂN
Dân ca Phú Thọ 
Soạn giả: Mai Văn Lạng
Trình bày: Hồng Liên - Tiến Hỷ.
***************************

1-
Anh đố em biết mùa Xuân đến tự bao giờ mà hẹn đợi.
Anh đố em biết nơi nào gởi nhạc lời thơ.
Anh đố em biết cây gì cho sợi óng vàng tơ .
Anh đố em biết cây gì
Dệt đường tơ vàng óng vàng dệt đường tơ vàng óng vàng.
Anh đã đố thì anh lại giảng qua hòa
Em chẳng biết thì anh giảng cho dân nghe
Em chẳng biết thì anh giảng cho em nghe.
Hương Xuân khoe tươi thắm nở cho lòng mình hẹn đợi .
Em đi lễ hội gởi nhạc lời thơ.
Kìa cây dâu đó đẹp vàng óng đường tơ.
Đẹp màu non nước
Đẹp đường tơ vàng óng vàng đẹp đường tơ vàng óng vàng.

2-
Em đố anh biết sông nào cá ngược chứ vơi đàn đàn cá ngược.
Em đố anh biết cây cầu nào anh mới chứ không qua.
Em đố anh biết ai làm nên khúc dân ca.
Em đố anh biết khúc nào để tình ta mặn mà để tình ta mặn mà.
Em đã đố thì em lại giảng qua hòa
Anh chẳng biết thì em giảng cho anh nghe
Anh chẳng biết thì em giảng cho anh nghe.
Đây sông Vị Thủy đêm ngày với đàn đàn cá vượt.
Nhịp cầu Ô Thước là anh bước bước không qua..
Kìa nhân duyên đó là tiếng khúc dân ca .
Điệu hò câu ví đẹp tình ta mà mặn mà.
Kìa nhân duyên đó là tiếng khúc dân ca.
Điệu hò câu ví đẹp tình ta mà mặn mà.

Bình luận (1)

  1. hoàng thanh hải
    hoàng thanh hải
    CÂU HÁT NGÀY XUÂN(DC PHÚ THỌ)- Mai Văn Lạng
    1, Anh đố em biết mùa xuân đến tự bao giờ mà hẹn đợi. Anh đố em biết nơi nào gởi nhạc lời thơ.Anh đố em biết cây gì cho sợi óng vàng tơ . Anh đố em biết cây gì dệt đường tơ vàng óng vàng dệt đường tơ vàng óng vàng.Anh đã đố thì anh lại giảng qua hòa em chẳng biết thì anh giảng cho dân nghe em chẳng biết thì anh giảng cho em nghe. Hương xuân khoe tươi thắm nở cho lòng mình hẹn đợi .Em đi lễ hội gởi nhạc lời thơ. Kìa cây dâu đó đẹp vàng óng đường tơ. Đẹp màu non nước đẹp đường tơ vàng óng vàng đẹp đường tơ vàng óng vàng.
    2, Em đố anh biết sông nào cá ngược chứ vơi đàn đàn cá ngược. Em đố anh biết cây cầu nào anh mới chứ không qua. Em đố anh biết ai làm nên khúc dân ca.Em đố anh biết khúc nào để tình ta mặn mà để tình ta mặn mà. Em dãddoos thì em lại giảng qua hòa anh chẳng biết thì em giảng cho anh nghe anh chẳng biết thì em giảng cho anh nghe. Đây sông vị thủy đêm ngày với đàn đàn cá vượt. Nhịp cầu ô thước là anh bước bước không qua.. Kìa nhân duyên đó là tiếng khúc dân ca . Điệu hò câu ví đẹp tình ta mà mặn mà. Kìa nhân duyên đó là tiếng khúc dân ca. Điệu hò câu ví đẹp tình ta mà mặn mà.