Cánh đồng Yên Dũng

Bình luận (2)

  1. Ngọc Thạch

    Gửi bạn lnh.101263: Trước đây khi mới lập trang bcdcnt danh mục tập thể nghệ sĩ chèo của Đài chỉ ghi chung là Đội chèo Đài TNVN nên tất cả các bản thu dù tốp nam, tốp nữ hay tốp nam nữ đều ghi chung là Đội chèo Đài TNVN. Nay BBT lập thêm tên Tốp nữ Đội chèo Đài TNVN. Cảm ơn bạn,

  2. lhn.101263

    Đây là tiếng hát NSUT Hồng Tính và Tốp nữ Đội chèo Đài tiếng nói Việt Nam, nay là Nhà hát Đài tiếng nói Việt Nam, chứ không phải hát cùng Tốp nam nữ. Trân trọng đề nghị Ban biên tập chỉnh sửa thông tin này!