Cảm tác Phố Hiến

Bình luận (1)

  1. xuân vũ
    Hoàng Thanh hát hay lắm, như tiếng lòng của quê hương đất nước sâu thẳm trong tâm hồn.