Cá từ ao Bác về tới muôn nơi

Bình luận (1)

  1. Nguyễn Viết Chất
    Nguyễn Viết Chất
    Tất cả các bài hát về Bác đều rất hay, đặc biệt qua các làn điệu chèo.Ai có bài "Đi trong vườn quả Bác Hồ" cho mình xin với. Đây là bài hát chèo rất hay mình tìm mãi mà không được. Email của mình là vietchatsdcc@yahoo.com.vn, cảm ơn rất nhiều.