Ca cảnh trên đảo Phan Vinh

Đóng góp: GÓT SEN ĐỦNG ĐỈNH

Bình luận (3)

  1. lhn.101263

    Cảm ơn các nghệ sỹ Minh Nguyệt, Khắc Tư, Quý Bôn, Xuân Hanh, Duy Thường và tốp nam nữ Đội chèo (nay là Nhà hát) Đài tiếng nói Việt Nam với ca cảnh chèo xuất sắc, đầy cảm xúc nói về tấm gương hy sinh anh dũng của anh hùng liệt sỹ Nguyễn Phan Vinh nơi quần đảo Trường Sa trong những ngày đánh Mỹ cứu nước!

  2. Ngọc Thạch

    Gửi bạn Gót sen đủng đỉnh: bản thu này do bạn gửi đến với tên những người trình bày như trên. Nay thành viên Hải Lê Nam gửi bình luận đến nói là có cả Minh Nguyệt và Duy Thường trình bày. Vậy đề nghị bạn kiểm tra lại tư liệu của bạn và cho chúng tôi biết ý kiến để sửa hay không. Nhân đây cũng xin các thành viên lưu ý: khi gửi bản thu đến phải gửi kèm thông tin chính xác về tác giả, nghệ sĩ thể hiện và chất lượng bản thu phải tốt cả về nghệ thuật và kĩ thuật. Xin cảm ơn.

  3. Hải Lê Nam

    Ca cảnh "Trên đảo Phan Vinh" của tác giả Đỗ Ngọc Sơn do các nghệ sỹ: Minh Nguyệt, Khắc Tư, Quý Bôn, Xuân Hanh, Duy Thường và tốp nam nữ Nhà hát Đài tiếng nói Việt Nam thể hiện. Kính mong Ban quản trị rà soát và bổ sung thông tin nêu trên. Trân trọng!