Bên nam bên nữ hỏi hay đáp tài
BÊN NAM BÊN NỮ HỎI HAY ĐÁP TÀIDân ca Nghệ TĩnhTrình bày: Lệ Thanh - Ngọc Sở.********************Này là bạn tình ơi...ơ...Bây giờ hỏi thật thợ tài, một trăm gánh lúa thì được mấy tay, mấy gồi?Này là bạn tình ơi...ơ...Hai tay gộp lại một bàn, một trăm gánh lúa được sáu ngàn tư tay.Ơ...ơ...chứ em muốn hỏi anh một lời: Mặt trời...ơ... đó, đầu trời mà ở mô?Ơ...ơ... Chứ em về van đất, nếu đất ơi!Thì ra đây anh sẽ...chỉ mà đầu trời cho em.Ơ...ơ... chớ nghe tin em buôn bán tài tìnhHỏi em con cá rô mấy vảy, mà con cá kình mấy xương?Ơ...ơ... chứ anh về đếm mạ cửa nương, đếm người giữa chợThì em mới đếm được xương con cá kình.