Bài ca đất nước dâng Người

Bình luận (2)

  1. Ngọc Thạch

    Gửi bạn lhn.101263: BBT đăng những bản thu lên trang dựa theo thông tin ban đầu đi kèm với bản thu. Bạn thường bình luận khẳng định giọng hát này giọng hát kia là của ai nhưng không có tài liệu nào chứng minh thì BBT không thể sửa theo bạn được. Cũng như trường hợp cách nay vài tháng bạn nói giọng hát này là của Kim Oanh Đoàn ca nhạc ĐTNVN, nhưng tôi quen cả 2 bà Kim Oanh của Đoàn ca nhạc, các bà đều nói họ chưa bao giờ hát bài đó. Vậy đề nghị bạn khi đưa thông tin cần chính xác và có chứng cứ. Xin cảm ơn.

  2. lhn.101263

    Đây là tiếng hát NSND Kim Liên - Diễn viên Nhà hát chèo Nam Định thay vì Kim Dung. Để tôn trọng người nghe, tôi đề nghị Ban biên tập kiểm tra và xác nhận. Trân trọng!