Bài ca Ấp Bắc

Bình luận (2)

  1. Ngọc Thạch

    Bạn lhn.101263 ơi, phải ghi soạn giả để phân biệt với nhà thơ Thanh Hải đã có tên trong trang này. Nếu ghi Thanh Hải máy sẽ đưa bài này vào mục nhà thơ Thanh Hải.

  2. lhn.101263

    https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/bai-ca-ap-bac-ca-co-cao-thi-thang.o867eongvzYb.html. Thanh Hải là soạn giả của hát này, mà không cần thiết phải ghi Thanh Hải (Soạn giả) như ở trên, kính thưa Ban biên tập!