Bác để tình thương cho chúng con
Bác để tình thương cho chúng con Dân ca quan họ Bắc Ninh Lời mới : Dân Huyền Trình bày: Hồng Liên1 - Vọng từ Thủ Đô tiếng Bác Hồ là tình thương đểlạiTiếng Bác Hồ là tình thương để lại ( i ơ )Nỗi nhớ thương Bác luôn vìdânNỗi nhớ thương Bác luôn vì dânĐời Người,đời Người là gương sáng trongngần chung soiĐời Người là gương sáng trong ngần chung soi.2 - Lờivàng còn đây nhớ những ngày Người về quê Quan HọNhớ những ngày Người về quêQuan Họ ( i ơ )Mỗi bước chân Bác như còn inMỗi bước chân Bác như còninLời Người,lời Người còn vang mãi muôn tình thân yêuLời Người còn vangmãi muôn tình thân yêu.3 - Gửi vào lời ca với tấm lòng của người quêQuan HọVới tấm lòng của người quê Quan Họ ( i ơ )Bác kính yêu sống trongtình dânBác kính yêu sống trong tình dânVì Người,vì Người lòng nhân áixa gần ngợi caVì Người lòng nhân ái xa gần ngợi ca.4 - Lại một mùaSen nhớ Bác Hồ từng đài hoa đua nởNhớ Bác Hồ từng đài hoa đua nở ( i ơ)Giữa sắc hương vấn vương tình thươngGiữa sắc hương vấn vương tìnhthươngLời Người,lời Người là di chúc soi đường ta điLời Người là di chúcsoi đường ta đi.