Bác đã cho ta trọn vẹn mùa xuân

Lời Vĩnh An

Bình luận (2)

  1. Chế dương Thìn
    Chế dương Thìn
    Cô Đàm Liên trước kia công tác ở đoàn Tuồng Khu V đó ( nay là nhà hát tuồng Đào Tấn - Bình Định)
  2. pham trang
    nghe tuồng phải nghe cô đàm liên hát.NSND đàm liên đã góp phần không nhỏ vào việc bảo tồn nghệ thuật tuồng của dân tộc. cứ nghe đi bạn sẽ thích ngay mà.