Bà mẹ Hòn Đất

Bình luận (3)

  1. quangbacninh

    nghe lai bai ca nay hay qua.

  2. Hải Lê Nam

    Soạn giả bài ca cải lương Bà Mẹ Hòn Đất là Văn Hồng Cẩm. Đề nghị Ban biên tập rà soát, kiểm tra và bổ sung thông tin này. Trân trọng!

  3. quangbacninh
    Bà mẹ VN sẵn sàng hy sinh tất cả , vì đất nước vì quê hương đã gạt bỏ tình riêng mà sẵn sàng hy sinh , cũng là biểu tượng của cố nsut Thanh Nga .