Ăn ở trong rừng

ĂN Ở TRONG RỪNG
Dân ca Quan họ Bắc Ninh
Trình bày: NSND Thúy Hường
************************


Ăn ở í ơ ơ ở ơ ờ mãi là mãi có trong à rừng
là ba í i bốn năm.i
Ăn ở í ơ ơ ở ơ ờ mãi là mãi có trong à rừng
là cái chốn í i trong rừng.
Chim kêu là ới à à là kêu,
con vượn hót i í i la ới i hự,
ới hự hừ hợi hư la ới hợi hư.
Nửa mừng ì là nửa lệ, nửa lo mấy trót xa chân í i
ôi hự rằng hự ối hừ ứ hự,
chân i ố là xa chân em nhỡ bước là bước xuống có mạn à đò,
trót xa chân í i ôi hự rằng hự ối hừ ứ hự,
chân i ố là sa chân em nhỡ bước là bước xuống có mạn à đò.
Sông sâu la ới à à là sâu,
con sào ngắn i í i rằng ới i hự,
ới hự hừ hợi hư la ới hợi hư i,
khôn í dò là khôn dò tới í nơi chứ gió hiu hiu í i
ôi hự rằng hự ối hừ ứ hự, hiu ố là hiu hiu
cơn gió thổi là hây hẩy lúc a về chiều,
gió hiu hiu í i ôi hự rằng hự ối hừ ứ hự,
hiu ố là hiu hiu cơn gió thổi là hây hẩy lúc a về chiều.
Một ư hự đàn là đàn chim, con nhạn trắng í i í ì
rằng ới i hự,ới hự hừ hợi hư la ới hời hư,
dập ớ dìu là bay lượn trên í non chứ đêm đông sương
ôi hự là hự ối hừ ứ hự, đêm ố là đông sương
tai em nghe con vượn nó kia à còn,
năn nỉ à đương ứ hự ru con,
chứ đêm đông sương ôi hự rằng hự ối hừ ứ hự,
đêm ố là đông sương tai em nghe con vượn nó kia à còn,
năn nỉ là đương ứ hự ru con.
Tai i í nghe là trên ngàn, tiếng vượn là đương ứ hự ru con.

Lời thơ:

Ba bốn năm ăn ở trong rừng,
Chim kêu, vượn hót, nửa mừng, nửa lo.
Trót sa chân bước xuống mạn đò,
Sông sâu, sào ngắn khôn dò tới nơi.
Hiu hiu gió thổi về chiều,
Một đàn nhạn trắng dập dìu trên non.
Tai nghe tiếng vượn ru con trên ngàn

Bình luận (2)

 1. Nhóm ccb yêu nhạc cũ
  Nhóm ccb yêu nhạc cũ
  Ngề tôi là tôi luôn í a luôn ăn ở là ở í a trong rừng là trong í a trong rừng..... Cám ơn anh Thanh nhé, bài hát này tôi rất khoái.
 2. ThanhNguyễn
  ĂN Ở TRONG RỪNG
  Dân ca Quan họ Bắc Ninh
  Trình bày: NSND Thúy Hường

  ************************

  Ăn ở í ơ ơ ở ơ ờ mãi là mãi có trong à rừng
  là ba í i bốn năm.i
  Ăn ở í ơ ơ ở ơ ờ mãi là mãi có trong à rừng
  là cái chốn í i trong rừng.
  Chim kêu là ới à à là kêu,
  con vượn hót i í i la ới i hự,
  ới hự hừ hợi hư la ới hợi hư.
  Nửa mừng ì là nửa lệ, nửa lo mấy trót xa chân í i
  ôi hự rằng hự ối hừ ứ hự,
  chân i ố là xa chân em nhỡ bước là bước xuống có mạn à đò,
  trót xa chân í i ôi hự rằng hự ối hừ ứ hự,
  chân i ố là sa chân em nhỡ bước là bước xuống có mạn à đò.
  Sông sâu la ới à à là sâu,
  con sào ngắn i í i rằng ới i hự,
  ới hự hừ hợi hư la ới hợi hư i,
  khôn í dò là khôn dò tới í nơi chứ gió hiu hiu í i
  ôi hự rằng hự ối hừ ứ hự, hiu ố là hiu hiu
  cơn gió thổi là hây hẩy lúc a về chiều,
  gió hiu hiu í i ôi hự rằng hự ối hừ ứ hự,
  hiu ố là hiu hiu cơn gió thổi là hây hẩy lúc a về chiều.
  Một ư hự đàn là đàn chim, con nhạn trắng í i í ì
  rằng ới i hự,ới hự hừ hợi hư la ới hời hư,
  dập ớ dìu là bay lượn trên í non chứ đêm đông sương
  ôi hự là hự ối hừ ứ hự, đêm ố là đông sương
  tai em nghe con vượn nó kia à còn,
  năn nỉ à đương ứ hự ru con,
  chứ đêm đông sương ôi hự rằng hự ối hừ ứ hự,
  đêm ố là đông sương tai em nghe con vượn nó kia à còn,
  năn nỉ là đương ứ hự ru con.
  Tai i í nghe là trên ngàn, tiếng vượn là đương ứ hự ru con.  Lời thơ:
  Ba bốn năm ăn ở trong rừng,
  Chim kêu, vượn hót, nửa mừng, nửa lo.
  Trót sa chân bước xuống mạn đò,
  Sông sâu, sào ngắn khôn dò tới nơi.
  Hiu hiu gió thổi về chiều,
  Một đàn nhạn trắng dập dìu trên non.
  Tai nghe tiếng vượn ru con trên ngàn