Yêu quê mình Hải Dương

Bình luận (1)

  1. lhn.101263

    Các huyện Nam Sách, Thanh Hà, Kinh Môn, Kim Thành, Tứ Kỳ, Gia Lộc, Cẩm Giàng, Bình Giang, Thanh Miện, Ninh Giang và các thành phố Hải Dương, Chí Linh là quê hương của những người con kiên trung, bất khuất trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm, cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất dựng xây đất nước.