Xuống núi

XUỐNG NÚI


Ơi Tây nguyên yêu quý!
Lưng xanh cõng nắng chiều
Ơi Tây nguyên mênh mông
Ta cấy lúa lên đồng.

Nhìn bóng cây pơ lăng
Nhớ dáng chàng vạm vỡ
Cây uống lửa mặt trời
Cho mẹ em làm cỏ...

Con nước A uyn pa
Nước không theo về biển
Nước ăn đất mẫu mỡ
Nước quay trở về ta

Mầu ơi cùng Tây nguyên
Cùng cây lúa xuống núi
Cùng cái cây xuống đồi
Hoà nhịp với cồng chiêng.

Chim Phí con chim ri
Chớ bay đi tìm rẫy
Dân làng nghe lời Đảng
Trống chiêng hoà nhịp nhau.

Mong cho người Tây nguyên
Cùng cây lúa xuống núi
Cùng cái cây xuống đồi
Rộn ràng muôn lời ca.

Không đốt nương trỉa lúa
Ngày xưa đã nghèo nàn
Giàng không cho nhiều thóc
Ta không đi theo Giàng

Nguyện theo Đảng chỉ lối
Người nương biến ruộng đồng
Em cùng anh xuống núi
Cho triệu mầm lên xanh.

Bình luận (0)