Xuân thắng lợi

XUÂN THẮNG LỢI

Sáng tác: Bun Thoong
Trình bày: Lê Dung

Trời đẹp tháng Ba
Gió lâng lâng
Gió lâng lâng dịu dàng ngân tiếng sáo
Êm như ru đón chờ mùa xuân về…

Ơ… ơ… ơ…

Xuân ơi! Xuân về rộn ràng phơi phới
Lời hát véo von
Bầy chim đó đây nhảy nhót trên cành

Vang bài ca từ bốn phương trời
Vọng về đây niềm tin thắng lợi
Niềm tin sáng ngời!

Đẹp thay đất Lào đất nước tự do
Thắm tươi trong vườn hoa mới
Hãy hát lên bài ca thắng lợi!

Ơ…ơ…ơ…

Xuân ơi! Xuân về rộn ràng phơi phới
Lời hát véo von từ khắp đó đây
Vương ngàn sắc trên đất này
Vang bài ca từ bốn phương trời
Vọng về đây niềm tin yêu mới
Niềm tin thắng lợi rộn vang nơi nơi

Đất nước sáng tươi! Tổ quốc vinh quang!
Xây đắp tương lai cho mầu xanh cách mạng
Đẹp thay đất Lào!

Xuân về tươi thắm hơn ngàn hoa
Xuân về tươi thắm hơn ngàn hoa!

Nguồn nhaccachmang.net

Bình luận (0)