Xiberi nở hoa
Расцветай, Сибирь!nhạc : ВаноИльич Мурадели, Lời: ЭдуардИодковский1- Веет свежестьюНочь сибирская,Собрались друзья укостра...Ты навеки намСтала близкоюВеличавая Ангара.2- Домродимый свойУ Москвы-рекиМы оставили навсегда,Чтобы здесь, втайге,Встали фабрики,Встали новые города.3- Все мне дорогоВ новомгороде,Где увидел взгляд милых глаз.Возмужала здесьНашамолодость.Здесь любовь у нас родилась.4- Не пугает насНепогодина -Не замерзнем мы за рулем.Расцветай, Сибирь,Наша Родина,Tа, чтоматерью мы зовем!5- Нет, с Сибирью мы,Не расстанемся,Вера юностигоряча-В золотых огняхГидростанцииПусть живет мечта Ильича!Lờitiếng Việt:Si-bê-ri nở hoanhạc : Vano Ilich Muradeli lời thơ: Êđuarđ Iođkôvxki1- Xanh mát trong đêm trườngTa xúm quanh lửa hồngSiberikhông ngừng vang tiếng hátTa hát ca lên rằngÔi dòng sông vĩ đạiThiết tha tình ta cùng Angara.2- Xa cách nơi quê nhàNơi chúng ta sinhthànhXanh thắm trên đôi bờ Mát-xcơ-vaĐi đắp xây cuộc đờiBao thànhphố sáng ngờiNở trong lòng mối tình giữa chúng tôi.