Xỉa cá mè

XỈA CÁ MÈ


Xỉa cá mè đè cá chép
Tay nào đẹp thì đi bẻ ngô
Tay nào to thì đi dỡ củ
Tay nào nhỏ đi hái đậu đen
Tay lọ lem ê xấu xấu xấu
Mau đi về ngay rửa tay cho sạch..


Bình luận (1)

 1. Anh Thư

  Lời bài hát ' Xỉa cá mè"

  Xỉa cá mè đè cá chép
  Tay nào đẹp thì đi bẻ ngô
  Tay nào to thì đi dỡ củ
  Tay nào nhỏ đi hái đậu đen
  Tay lọ lem ê xấu xấu xấu
  Mau đi về ngay rửa tay cho sạch..