Xỉa cá mè
XỈA CÁ MÈXỉa cá mè đè cá chép Tay nào đẹp thì đi bẻ ngô Tay nào to thì đi dỡ củ Tay nào nhỏ đi hái đậu đen Tay lọ lem ê xấu xấu xấu Mau đi về ngay rửa tay cho sạch..