Xa khơi

Bản nhạc

XA KHƠI

Sáng tác: Nguyễn Tài Tuệ
Trình bày: Lê Dung.
***********************

 

Nắng toả chiều nay
Chiều toả nắng đôi bờ anh ơi
Gió lộng buồm mây ướm chân trời
Biển lặng sóng thuyền em dong khơi
Khoan giọng hò thương anh cách vời

Kìa biển rộng con nục con măng
Lướt sóng cả đôi bờ tung tăng
Con chuồn còn bay nơi nơi
Con giang chiều gọi bạn đường khơi

Nắng toả chiều nay
Thuyền về mái đọng chiều nay
Nhìn phương Nam con nước vơi đầy
Thương nhớ, nhớ thương anh ơi !

Ơi mênh mông sóng xô ru thuyền ta xa bờ
Âm vang tiếng hò nhịp chèo ta mong chờ
Đường ra xa khơi đưa nhịp chèo nối liền
Đường đi muôn khơi mái chèo chung đôi miền

Ơ …mênh mông biển khơi câu hò thương nhớ…nhớ.. ơ…ờ…
Vang về miền Nam quê ta
Biển dập dìu biển tâm tình
Biển nói lên lời sóng cả ta chung lứa đôi

Ơi phong ba lướt xô mái chèo ta nối liền
Phong ba sóng cả lòng ta luôn mong chờ
Kề vai bên nhau nắng biển cùng mưa nguồn
Kề vai bên nhau em kề bên anh thương

Ơ…anh ơi lời ca câu hò thương nhớ, nhớ ơ ,,ớ…
Vang về cùng anh không xa
Biển rộng ơi!, biển chung tình
Biển nói lên giùm bao ngày thương nhớ, biển ơi !

Nhớ thương cách vời ơi biển chiều nay
Nhớ thương cách vời ơi biển chiều nay.

 

Bình luận (2)

  1. Trần Đình Ngọc
    Trần Đình Ngọc
    XA KHƠI
    Sáng tác: Nguyễn Tài Tuệ
    Trình bày: Lê Dung
    Nắng toả chiều nay
    Chiều toả nắng đôi bờ anh ơi
    Gió lộng buồm mây ướm chân trời
    Biển lặng sóng thuyền em dong khơi, khoan giọng hò thương anh cách vời
    Kìa biển rộng con nục con măng lướt sóng biển đôi bờ tung tăng
    Con chuồn còn bay nơi nơi con giang chiều gọi bạn đường khơi
    Nắng toả chiều nay
    Thuyền về mái đọng chiều nay, nhìn phương Nam con nước vơi đầy thương nhớ,
    nhớ thương anh ơi !
    Ôi mênh mông sóng xô du thuyền ta xa bờ
    Âm vang tiếng hò nhịp chèo ta mong…. chờ
    Thuyền ta xa khơi đưa nhịp chèo nối liền
    Đường đi muôn khơi mái chèo chung đôi miền
    Ơ !
    Mênh mông lời ca câu hò thương nhớ, nhớ thương
    Vang về miền Nam quê ta
    Biển dập dìu biển tâm tình biển nói lên lời sóng cả ta chung lứa đôi
    Ơi phong ba lướt xô mái chèo ta nối liền
    Phong ba sóng cồn lòng ta luôn vững bền
    Kề vai bên nhau nắng biển cùng mưa nguồn
    Kề vai bên nhau, em kề bên anh thương
    Ơ! Anh ơi lời ca câu hò thương nhớ, nhớ thương
    Vang về cùng anh không xa
    Biển dập dìu biển chung tình
    Biển nói lên giùm bao ngày thương nhớ biển ơi
    Nhớ thương cách rời ơi biển chiều nay
    Nhớ thương cách vời ôi biển chiều nay.
  2. hoabuoithangba
    hoabuoithangba
    tuyệt vời!!!!!!!!!!