Về bên sông Cầu

Đóng góp: Nguyễn Thị Mai Hoa
VỀ BÊN SÔNG CẦU


Ta về bên sông Cầu thăm vùng quê quan họ
Lững lờ dòng sông sâu còn ngân câu hát cũ,
Ai đi xa ai chờ cho dòng nước lơ thơ
Đâu bờ thưa bến nhớ, bâng khuâng con thuyền xưa .

Nhìn dòng nước sông Cầu thêm nhớ người ra đi
Nón quai thao vẫn đợi hộiLim dẫu tới rồi
Ai trẩy cứ mặc ai, ta vẫn cứ đợi nhau về mở hội lòng ta
Trải bao cay đắng ngọt bùi mở hội càng vui
Trải bao cay đắng ngọt bùi mở hội càng vui, mở hội càng vui.

Trải bao cay đắng ngọt bùi mở hội càng vui
Trải bao cay đắng ngọt bùi mở hội càng vui, mở hội càng vui.

Bình luận (0)