Vầng trăng cổ tích
Một vầng trăng tỏ, treo trên đỉnh trời,Bay về đâu thế đàn cò trắng ơi?Bà ơi chú cuội có nhớ nhà không?Sao như cháu thấy, sao như cháu thấy chú đang xuống trần.Nghìn năm rồi nhỉ, bên gốc cây đa,Cuội ơi em hỏi trăng non hay già,Nghìn năm rồi nhỉ, bên gốc cây đa,Cuội ơi em hỏi trăng non hay già?Một đàn chim nhỏ chơi trăng giữa trời,Biết bao giờ nhỉ cuội được xuống chơi,Bà ơi chú cuội có nhớ nhà không ?Sao như cháu thấy, sao như cháu thấy chú đang xuống trần. Nghìn năm rồi nhỉ, bên gốc cây đa,Cuội ơi em hỏi trăng non hay già,Nghìn năm rồi nhỉ, bên gốc cây đa,Cuội ơi em hỏi trăng non hay già?