Vắng em

Đóng góp: Anh Thư
VẮNG EM (Без меня)

Lời Việt :
Thấy chăng anh ơi những đôi đón chào
đã phai mờ nào thấy đâu hình bóng ai
Với yêu thương này, cớ sao lại giã từ?
Chốn xa vời ai sầu nhớ nào thấy gì?
Anh mến thương nếu anh vắng em bây giờ,
thế gian đang ngầm sống cô đơn
Anh mến thương nếu anh vắng em bây giờ,
cánh chim trời lẻ loi.
Anh nhớ chăng những năm tháng qua sum vầy
sẽ không bao giờ sống chia lìa.
Anh mến thương hãy mau nghĩ suy quay về

hát chung bao lời ước nguyền.


Bình luận (0)