Tuổi trẻ tiến về Trường Sơn

Đóng góp: Gacon
TUỔI TRẺ TIẾN VỀ TRƯỜNG SƠN


Cùng tiến về Trường Sơn năm xưa
Cùng đến với con đường Bác Hồ
Đâu cần là thanh niên có
Tuổi trẻ cùng tiến bước
Phía trước đang thúc giục lên đường

Cùng tiến về Trường Sơn năm xưa
Cùng đến với con đường Bác Hồ
Cùng bạt đồi phá núi, làm cầu vượt khe sâu tiếng máy reo thức giục lòng ta

Nhớ năm xưa trên đường mòn này
Bao mưa bom bão đạn dạn dày cùng xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước
Đến hôm nay trên đường mòn này chúng ta vinh dự tự hào
Được đến với, đến với đừong Hồ Chí Minh...

Bình luận (0)