Tuổi mười lăm

Đóng góp: Nguyễn Thị Mai Hoa
TUỔI MƯỜI LĂM

Tuổi mười lăm như bông hoa đang hé nở trên cành
Tuổi mười lăm như cánh diều bay vút trời xanh
Như bao trời non lộc biếc đang khát khao tắm ánh mặt trời
Như cánh buồm căng tràn nắng những ban mai lộng gió ra khơi
Em yêu sao tuổi mười lăm đang xanh bao niềm mơ ước
Chia tay nhé tuổi ấu thơ em bước đi theo lá cờ đoàn
Đường rộng thênh thang như tương lai đang chào đón
Tuổi mười lăm thắm tươi rực rỡ huy hoàng

Tuổi mười lăm như bông hoa đang hé nở trên cành
Tuổi mười lăm như cánh diều bay vút trời xanh
Như bao trời non lộc biếc đang khát khao tắm ánh mặt trời
Như cánh buồm căng tràn nắng những ban mai lộng gió ra khơi
Em yêu sao tuổi mười lăm đang xanh bao niềm mơ ước
Chia tay nhé tuổi ấu thơ em bước đi theo lá cờ đoàn
Đường rộng thênh thang như tương lai đang chào đón
Tuổi mười thắm tươi rực rỡ huy hoàng
Đường rộng thênh thang như tương lai đang chào đón
Tuổi mười lăm em nhớ mãi màu thắm khăn quàng

Tuổi mười lăm như bông hoa đang hé nở trên cành
Tuổi mười lăm như cánh diều bay vút trời xanh
Như bao trời non lộc biếc đang khát khao tắm ánh mặt trời
Như cánh buồm căng tràn nắng những ban mai lộng gió ra khơi
Em yêu sao tuổi mười lăm đang xanh bao niềm mơ ước
Chia tay nhé tuổi ấu thơ em bước đi theo lá cờ đoàn
Đường rộng thênh thang như tương lai đang chào đón
Tuổi mười thắm tươi rực rỡ huy hoàng

Đường rộng thênh thang như tương lai đang chào đón

T uổi mười lăm em nhớ mãi màu thắm khăn quàng

Bình luận (0)