Tự nguyện (Trương Quốc Khánh) - Trần Khánh
Nếu là chim, tôi sẽ làm loài bồ câu trắng,Nếu là hoa, tôi sẽ làm một đóa hướng dương,Nếu là mây, tôi sẽ làm một vầng mây ấm,Nếu là người, tôi sẽ chết cho quê hương.Là chim, tôi sẽ cất cao đôi cánh mềm,Từ Nam ra ngoài Bắc báo tin nối liền.Là hoa, tôi nở tình yêu ban sớm,Cùng muôn trái tim ngất say hòa bình.Là mây, theo làn gió tôi bay khắp trời,Nghìn xưa oai hùng đó nên xin tiếp lời.Là người, xin một lần khi nằm xuống,Nhìn anh em đứng bên cắm cao ngọn cờ.