Từ một cánh hoa sim

TỪ MỘT CÁNH HOA SIM


Nhận một cánh hoa sim trên điểm tựa 
Bồi hồi ngắm màu hoa giăng màn chiều 
Em hiểu anh yêu em như hiểu em yêu anh.

Hiểu muà nắng như thiêu trên điểm tưạ 
Hiểu muà gió gọi mưa sa dập vùì
Bao màu hoa phôi pha
Duy còn hoa sim thôi
Màu hoa tím chung tình.
 
Em hiểu anh đến biên cương em hiểu anh  
Với hoa sim thêm hiểu anh
Hiểu còn mưa còn nắng
Giặc thù kia còn sang 
Màu hoa tím vẫn còn
Điểm tựa vẫn còn....anh
Ngưởi chiến sĩ biên cương
Điểm tựa vẫn còn anh bên hoa tím chung tình
Điểm tưạ vẫn còn anh người chiến sĩ yêu thương
Điểm tựa vẫn còn anh bên hoa tím chung tình...

Bình luận (0)