Từ khi có Đảng

TỪ KHI CÓ ĐẢNG


Đời chúng ta từ khi có Đảng, ta theo đường cách mạng tiến lên
Ánh hào quang của Mác – Lê nin, Đảng ta mãi soi trên đất nhà
Rõ thù, rõ bạn, rõ ta, sắc riêng thắm sắc, hương hòa hương chung
Dân ta toàn dân ta, theo Đảng ta đi đến cùng.

Đèo cao suối lũ muôn trùng quản chi, từng cung từng đoạn ta đi, ngực cài hoa đỏ (ớ ơ) sử ghi chữ vàng
Cành gian khổ, trái vinh quang, vườn ươm thủa trước, đại ngàn hôm nay
Từ trong thăm thẳm đêm dày, bốn mươi năm đã tỏa đầy ánh dương
Chí ta, chí ta, là tự tự lực tự cường.

Bình luận (1)

 1. TLV

  Sửa lại phần lời:

  .......

  Từ khi có Đảng

  Nhạc: Nguyễn Xuân Khoát

  Thơ: Hải Hồ.  Đời chúng ta từ khi có Đảng, ta theo đường cách mạng tiến lên.


  Ánh hào quang của Mác – Lê nin, Đảng ta mãi soi trên đất nhà.


  Rõ thù, rõ bạn, rõ ta, sắc riêng thắm sắc, hương hòa hương chung.


  Dân ta toàn dân ta, theo Đảng ta đi đến cùng.


  Đèo cao suối lũ muôn trùng quản chi, từng cung từng đoạn ta đi, ngực cài hoa đỏ (ớ ơ) sử ghi chữ vàng.


  Cành gian khổ, trái vinh quang, vườn ươm thủa trước, đại ngàn hôm nay.


  Từ trong thăm thẳm đêm dày, bốn mươi năm đã tỏa đầy ánh dương.


  Chí ta, chí ta, là tự tự lực tự cường.


  (Hát lặp lại từ đầu và kết thúc ở câu: Dân ta toàn dân ta, theo Đảng ta đi đến cùng)