Trường Sơn một dải

Bình luận (1)

  1. Vũ Đăng Dũng

    Theo thông tin từ ĐTNVN thì đây là sáng tác của Nhac sỹ Đỗ Nhuận, xin các bác BBT cập nhật mục sáng tác.