Trường Sa đảo của ta

Bình luận (1)

  1. Xuân Hưng
    Xuân Hưng
    Trường sa là biển đảo của ông cha chúng ta,chúng ta quyết sẽ mãi giữ gìn...