Trời nắng trời mưa

Đóng góp: Anh Thư

TRỜI NẮNG TRỜI MƯA

Trời nắng, trời nắng Thỏ đi tắm nắng.
Vươn vai, vươn vai Thỏ rung đôi tai .
Nhảy tới, nhảy tới đùa trong nắng mới .
Bên nhau, bên nhau bên nhau ta đùa vui .
Mưa to rồi, mưa to rồi mau mau về thôi.

Bình luận (0)