Trăng xưa

Đóng góp: Anh Thư

Bản nhạc

Gió về ngàn phương
Hoàng hôn lắng chìm u buồn
Úa vàng hoen nhuốm
Vầng trăng khuyết mây sầu vương
Trăng thu ngày nao
Đôi bóng kề lời trao ân ái
Ngày thắm chóng phai
Dưới trăng này
Bóng ai năm xưa còn đâu
Nhớ mùa trăng soi bóng
Thuyền ai lướt mơ xuôi dòng
Lệ sầu vương trên sóng
Khuất xa rồi
Ánh trăng năm xưa còn đây

Bình luận (0)