Trần Văn Đang sống anh hùng chết vinh quang

TRẦN VĂN ĐANG SỐNG ANH HÙNG, CHẾT VINH QUANGAnh Trần Văn Đang sống anh dũng, chết quang vinh
Coi thường dụ chước, chí khí hiên ngang
Người thanh niên mến yêu thay
Anh đã mang tuổi thanh xuân hiến dâng Tổ quốc
Trên mảnh đất miền Nam lửa khói
Giặc Mỹ hung hăng đã đến đường cùng.
Toàn miền Nam sống tranh đấu,
Khắp nơi nơi đêm ngày quyết giết lũ quân bạo tàn.(*)

Anh Trần Văn Đang đi chiến đâu vì dân

Tuổi anh đôi mươi đang sống nhịp yêu đời
Vì Tổ quốc đứng lên tiêu diệt giặc Mỹ
Anh đi giữ lấy xóm thôn yên lành
Nhưng bọn xâm lăng đã cướp mất đời anh
Dù anh hy sinh tiếng thét còn vang dội
Bọn giặc Mỹ chúng bay gây nợ máu
Nhân dân ta đó sẽ tiêu diệt chúng mày.

(*)
[KẾT]
Căm thù dâng lên trên đất Bến Thành đây
Dòng sông quê hương chôn xác giặc điên cuồng
Triệu người tiến bước theo anh xây cuộc sống
Đi theo anh có chúng tôi dựng ngày mai.

Bình luận (0)