Trận chiến cuối cùng

Đóng góp: Anh Thư

TRẬN CHIẾN CUỐI CÙNG

Nhạc và lời Nga: Nozkin M, Lời việt: Lê Tự Minh,

Ngày tháng trôi mau, đời lính chúng tôi nhiều những nỗi gian lao. Dù có hy sinh, lòng thấy vinh quang con đường người lính Đường chúng tôi đị, qua khói bom, căm hờn đang nấu nung. Nhưng mai thôi, mai thôi không lâu đâu ta vào trận cuối. Chỉ còn trận cuối cùng, trận cuối nữa thôi, Hãy tiến lên đi, dù khó nhất trong đời. Tôi bỗng mong ước sao, về với quê nhà, Từ đã rất lâu, chẳng gặp mẹ kính yêu. Tôi bỗng mong ước sao, về với quê nhà, Từ đã rất lâu, chẳng thấy mẹ kính yêu Ngày tháng trôi mau, đời lính gian lao, nào có đắn đo chi. Dòng máu em thơ, còn nóng trong tôi trên đường chiến đấu. Lòng nhớ cô gái dịu hiền, nơi xa bao ngày đang ngóng trông. Tôi mơ đất nước hòa bình, rực rỡ hoa, cờ chào đón. Chỉ còn trận cuối cùng, trận cuối nữa thôi, Hãy tiến lên đi, dù khó nhất trong đời. Tôi bỗng mong ước sao, về với quê nhà, Từ đã rất lâu, chẳng gặp mẹ kính yêu. Tôi bỗng mong ước sao, về với quê nhà, Từ đã rất lâu, chẳng thấy mẹ kính yêu Trận đánh hôm nay, dù biết gian nguy, cùng tiến lên đi Vì tổ quốc hy sinh, đừng đắn đo chi hỡi người đồng chí. Để chết cho quê hương, trong vinh quang có gì sợ hãi đâu. Ta hiên ngang trước kẻ thù và khát khao về cuộc sống. Chỉ còn trận cuối cùng, trận cuối nữa thôi, Hãy tiến lên đi, dù khó nhất trong đời. Tôi bỗng mong ước sao, về với quê nhà, Từ đã rất lâu, chẳng gặp mẹ kính yêu. Tôi bỗng mong ước sao, về với quê nhà, Từ đã rất lâu, chẳng thấy mẹ kính yêu.

Bình luận (0)