Trái bóng bông bênh

Đóng góp: Bùi Minh Tấn
Trái Bóng Bông Bênh
Nhạc và lời: Bùi Minh Tấn
Fối & thu: Nguyễn Đức Tùng(Đoàn NT Lạng Sơn.
Trình bày: Xuân hợp và tốp ca đoàn NT Lạng Sơn.


Trái bóng lăn nhanh lăn nhanh nhanh
Trái bóng trôi trên sân bông bênh
Triệu con tim cùng nhịp đập
Trái bóng bay bay trong tim anh
Trái bóng bay bay trong tim tôi
Triệu con tim đang cuồng say
Hãy tiến lên! Sát vai bên nhau
Hãy, tiến lên! Vinh quang Việt Nam


Hãy hát vang lên muôn câu ca
Hãy thắp lên bao nhiêu đam mê
Cùng vươn lên một màu cờ
Hãy thắp lên bao nhiêu yêu thương
Hãy cháy lên đi ơi con tim
Cờ phất phới sao vàng bay


Hãy tiến lên! Sát vai bên nhau
Hãy, tiến lên! Vinh quang Việt Nam
Việt Nam, Việt Nam, Tiến lên
Vinh quang đang chờ ta


Trái bóng lăn nhanh lăn nhanh nhanh
Việt Nam
Trái bóng trôi trên sân bông bênh
Việt Nam

Triệu con tim cùng nhịp đập
Việt Nam

Trái bóng bay bay trong tim anh
Việt Nam

Trái bóng bay bay trong tim tôi
Việt Nam

Triệu con tim đang cuồng say
Việt Nam

Hãy tiến lên! Sát vai bên nhau
Hãy, tiến lên! Vinh quang Việt Nam


Hãy hát vang lên muôn câu ca
Việt Nam

Hãy thắp lên bao nhiêu đam mê
Việt Nam

Cùng vươn lên một màu cờ
Việt Nam

Hãy thắp lên bao nhiêu yêu thương
Việt Nam

Hãy cháy lên đi ơi con tim
Việt Nam

Cờ phất phới sao vàng bay
Việt Nam

Hãy tiến lên! Sát vai bên nhau
Hãy, tiến lên! Vinh quang Việt Nam
Hãy tiến lên! Sát vai bên nhau
Hãy, tiến lên! Vinh quang Việt Nam

Bình luận (0)