Tôi đã gặp người con gái ấy

Đóng góp: Anh Thư

Ах, эта девушка

Я встретил девушку:

Полумесяцем бровь.
На щечке родника
И в глазах любовь.

Ах, эта девушка
Меня с ума свела,
Разбила сердце мне,
Покой взяла!

Я потерял ее,
Вместе с нею - любовь,
На щечке родинка,
Полумесяцем бровь.

Ах, эта девушка
Меня с ума свела,
Разбила сердце мне,
Покой взяла!

Пусть целый свет пройду,
Но найду я любовь.
На щечке родинка,
Полумесяцем бровь.

Ах, эта девушка
Меня с ума свела,
Разбила сердце мне,
Покой взяла!

Lời việt: Xuân Giao

Tôi đang say đắm yêu

Cô gái lông mày lá liễu,

Môi cô em tươi thắm xinh

Và đôi mắt chan chứa tình.

Ôi cô em đáng yêu sao.

Lòng tôi rối như tơ vò

Tim tôi đau đớn trăm chiều

Đắm say cô gái yêu kiều.

Ôi cô em đáng yêu sao,

Lòng tôi rối như tơ vò

Tim tôi đau đớn trăm chiều

Đắm say cô gái yêu kiều.

Bình luận (0)