Tóc mây cài lược

Đóng góp: yeunhacdo1971
Này cô bé lược cài trên tóc,
sao vô tình rớt xuống dòng sông
Cho anh bơi thuyền con qua đó,
để tháng ngày nhớ nhớ thương thương

Này cô bé tuổi vừa đôi tám,
mắt đen tròn tóc xoã bờ vai
Thuyền của ai đòi trăng đầy bến,
cho ai neo đợi bến sông này

ĐK:
Tóc mây cho ai cài lược
Nắng hồng má đỏ hây hây
Nói đi đợi ai ngoài ngõ,
như con chim nhỏ líu lo

Tóc mây cho ai cài lược,
tan trường áo trắng bay bay
Có nghe lòng ai xao động,
bâng khuâng chợt ngẩn ngơ hoài

Bình luận (0)