Toàn dân kháng chiến

Bình luận (1)

 1. trungsy

  Nhân dân ta cùng nhau xông ra sa trường

  Tiến lên ! Lòng hờn căm ta thề giết thù

  Khẩu súng ta mang, gậy và gươm đao

  Tiến lên !

  Thề quyết ta ngăn quân thù cướp nước

  Dù già yếu, gái trai xông ra sa trường

  Cùng đồng tâm toàn dân kháng chiến

  Ta biến bao thôn xóm bao đồng quê

  Đây chôn xác thù

  Trông nhân dân lầm than đang điêu linh

  Quân dân ta đã chán ghét nhục hình

  Dân Việt Nam oán chất chứa nhớ sâu

  Bao nhiêu năm bao nhiêu năm tan tác

  Nơi, nơi tơi bời

  Hồn nước đang sục sôi

  Toàn quốc đang ngút hờn

  Trong tiếng súng căm hờn .