Tình yêu trung du

Bình luận (2)

  1. Vũ Đăng Dũng

    19 giây nhạc dạo của bài hát này hay được dùng làm nhạc cắt trong chương trình thời sự hay bản tin trướcc đây.

  2. Xuân Hương

    bài hát không nổi tiếng nhưng nghe thật hay