Tình sâu hơn nước Hồng Hà - Cửu Long

Đóng góp: Anh Thư
Thương lả thương nhau
Thương lả thương nhau
Thương lả thương nhau

Thương nhau mấy núi cũng trèo
Thương nhau mấy núi cũng trèo

Mấy sông cũng lội (là) mấy sông cũng lội
Mấy đèo cũng qua (là) mấy đèo – mấy đèo cũng qua

Việt – Lào hai nước chúng ta – hai nước chúng ta
Việt – Lào hai nước chúng ta – hai nước chúng ta

Tình sâu (mà) hơn nước
Tình sâu, tình sâu (mà) hơn nước
Hồng Hà (chứ) Hồng Hà, Hồng Hà – Cửu Long
(Chứ) Hồng Hà, Hồng Hà – Cửu Long

Ngàn đời xanh tươi!

Bình luận (0)