Tình ca Ninh Thuận

Đóng góp: Nhật Thành

Bình luận (2)

  1. Ngọc Thạch

    Bác lhn101263 ơi, phần mềm không cho phép ghi có chữ VÀ hay chữ gì khác ngoài tên ca sĩ hay chữ Tác giả tự trình bày. Tôi sửa bằng cách rút gọn lại thành Tác giả và khi đánh vào mục Trình bày mọi người sẽ hiểu là tác giả trình bày.

  2. lhn.101263

    Theo tôi, nếu trình bày bài hát chỉ có 1 mình tác giả thì có thể ghi là tác giả tự trình bày, nhưng khi bái hát do 2 người trở lên thể hiện thì không thể và không nên ghi là tác giả tự trình bầy và .... Nên chăng, chỉ cần ghi nội dung người trình bày là tác giả hoặc tác giả và .... là chuẩn xác.