Tìm trong chiều hội Lim

Bình luận (1)

  1. PLN

    Từ trước đến nay tôi cũng như đa số ai cũng nhầm, đến khi nói chuyện với tác giả ca khúc. NS Nguyễn Trung nói tên ca khúc TÌM TRONG CHIỀU HỘI LIM, không có từ EM trong đó hì hì.