Tiếng hát trên sông Tiền

Bình luận (4)

 1. quangbacninh
  Đề nghị BQT sửa lại đây là giọng hát của nsut Thanh Hòa , không phải giọng hát của nsnd Thanh Hoa .
 2. quangbn
  Đề nghị BQT sửa lại đây là giọng hát của nsut Thanh Hòa chứ không phải giọng hát nsnd Thanh Hoa , đừng để người nghe không thoải mái với sự nhầm lẫn này , đã đề nghị rồi mà vẫn không thay đổi , thiếu tôn trọng thính giả
 3. Quang Anh
  Bạn quangbn nhận xét chính xác, đề nghị BQT điều chỉnh lại. Xin cảm ơn.
 4. quangbn
  Đây không phải là giọng hát của nsnd Thanh Hoa mà là giọng hát của nsut Thanh Hòa hát cùng ns Huy Giảng đề nghị BQT xem lại giúp cho