Tiếng hát trên sông Nậm Na

TIẾNG HÁT TRÊN SÔNG NẬM NA1-
Y ơ…ớ…nỉaa…nỉaa…ơ….ờ….
Có dàn mà hoa nở bên sông (a…a…a…)
Trắng trắng như bướm tung tăng trên đồng (a..a…a…)
Dòng Nậm Na êm êm nước xuôi (a..a…a…)
Giặc Điện Biên năm xưa tan rồi (cắc xúm mờ ơi)
Pỉ noọng ơi! Bộ đội tin ơi.

Con thác năm xưa ác lắm thôi
Dòng sông này tan nát nhiều rồi
Thuyền bản Mường ai nào dám xuôi
Bến sông này lũ Tây ác lắm (cắc xúm mờ ơi)
Pi noọng ơi!
Dòng sông xanh thắm tên anh hùng
Nhịp chèo đây Pỉ noọng xem
Trên sóng có in bóng hình
Là Phan Tư tấm gương anh hùng
Bàn tay không uốn dòng sông lớn .

2-
Thuyền bập bềnh theo dòng nước xuôi (a…a…a…)
Muối trắng đây tới bản mường rồi (a…a…a…)
Nhìn dòng sông đời đời nhớ ơn (a…a…a…)
Người năm xưa nêu gương anh hùng (cắc xúm mờ ơi)
Pỉ noọng ơi! Bộ đội tin ơi.

Năm ấy bộ đội tiến quân về
Giặc tan tành theo thác ghềnh rồi
Là nhờ người quê tận dưới xuôi
Trên sông này phá ghềnh phá thác (cắc xúm mờ ơi)
Pỉ noọng ơi!
Dòng sông xanh thắm tên anh hùng
Nhịp chèo đây Pỉ noọng xem
Trên sóng có in bóng hình
Là Phan Tư tấm gương anh hùng
Bàn tay không uốn dòng sông lớn.... 

Bình luận (0)